Monthly Archives: Tháng Chín 2019

Những thao tác bảo trì máy tính đơn giản

Những thao tác bảo trì máy tính đơn giản

Bạn nên thường xuyên chạy công cụ chống phân mảnh ổ đĩa để sắp xếp các file, khiến ổ đĩa chạy nhanh hơn và cài thiệu hiệu suất hệ thống. Công cụ chống phân mảnh ổ đĩa tích hợp của Windows làm việc rất tốt, nếu chưa biết cách sử dụng bạn có thể tham khảo bài viết Sử dụng Disk Defragmenter trong Windows.

Chi tiết

Enter your keyword